Filtr GENO® FM przemysłowy

» Filtry

GENO® FM
GENO® FM

Filtry do instalacji przemysłowych:

  • Wody pitnej, grzewczej, chłodniczej
  • Ilość elementów filtrujacych uzależniona od wielkości przełącza
  • Poziom filtracji 50 μm (FM i FM-WW) oraz 500 μm (FM-KW)
  • Przyłącza kołnierzowe

 

Ciśnienie nominalne PN 10 (PN 6 dla fltra FM-WW )

Maksymalna temperatura wody 40 °C (90 °C dla filtraFM-WW )

Parametry 50 80 100 150 200
Przepływ nominalny przy ∆p = 0.2 bar [m3/h] 30 50 70 150 280
Długość instalacji [mm] 360 360 484 690 690
Ilość elementów filtrujących 2 3 6 14 2x14
Ciężar pustego filtra [kg] 18 19 49 100 124