Euro system Separator GENO® - DK2 + Mini

» Bezpieczna instalacja wody

Zawór wykonany z brązu pozwalającego na wykonywanie dezynfekcji, maksymalna temperatura 65º C i ciśnienie 10 bar. Zawór wyposażony w przyłącze licznika przepływu wyposażone w uszczelki, wstępny filtr, zawór zwrotny, 3 przyłącza do manometrów.

 

GENO-DK2 ½’ ¾’ 1’ 1 ¼’ 1/1/2’ 2’ mini
Nominalne przyłącze (DN) 15 20 25 32 40 50 15/20
Zalecana wielkość przepływu m³/h 1,9 3,3 5,2 7,2 13,5 21,0 1,4
Wartość Kv ∆ = 1,0 bar(m³/h) 3,5 4,5 7,6 9,4 22,2 32,5 2,0
Długość bez śrubunków mm 153 153 187 187 274 274 83
Długość ze śrubunkami mm 277 277 280 280 387 395 130
Min odległość od ściany mm 60 60 70 70 90 90 35
Wysokość mm 263 263 292 292 382 382 127
Nr art 132510 132520 132530 132540 132560 132570 133100